Chính Sách Bảo Mật

Đánh giá cho page

Chính sách bảo mật của MIKADO cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào tại website.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại…  khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng chúng theo cách khác. Ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về việc truy cập website của bạn. Chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng, ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web… Thông tin này được sử dụng để chúng tôi cải thiện và quản lý trang web của mình.

Cookie

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập để đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

Phân phối thông tin

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

(1) Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

(2) Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép.

(3) Điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền (đã đồng ý giữ bảo mật và an toàn thông tin) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này bạn đều có thể chọn không tiếp tục nhận thư.

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng trong thời gian trang web này hoạt động.

Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với MIKADO theo form Liên Hệ hoặc thông tin liên hệ bên dưới.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO